Вечното и ние, които Го Създаваме!

ВечноТо изживява себе си чрез нас! Дава ни роли - на личности... Дава ни сцена - реалността на живота... Дава ни и възможността всички да бъдем прави!

   Научих се...

   да съм благодарен за всичко...
   да не обвинявам никой, за своите изживявания...
   да наблюдавам себе си при всяка една ситуация...
   да се вслушвам в Душата си...
   да бъда щастлив!

   ...че изживявайки ние се учим, а учейки ние изживяваме
   ...и осъзнаваме себе си, като същности сътворяващи ВечноТо,
   самотни но свободни!

  Да търся истините, които ме правят щастлив!

Той не знаеше, че това не може да стане и взе, че го направи! Венцислав Димитров

   Роден през 1950 г. име: Венцислав Димитров - ДиВен, зодия Скорпион
   Благодарен съм, че завърших геофизика в ВМГИ - София, а след това станах и патентен специалист, че се занимавах с куп несвойствени задачи. Не станах специалист и не се дефинирах и резултатът е този динамичен модел на ВечноТо - синхрон между материализма и идеализма, наука и религия в името на щастието на отделния индивид - частица от ВечноТо, извършваща основната работа - създаваща себе си, създаваща и Живота!
   Сайта е за умни и интуитивни същности, несъгласни с категоричността на религията или науката, на идеализма или материализма и търсещи Щастието в една обединяваща философска концепция за Живота, като възможност Човека да осъзнае в себе си Бога!

    Наука + Религия = Философия

   Заставайки на някаква позиция, ние се домогваме само до полу истини за Цялото и ги превръщаме в противоречиви закони и догми!

    Науката е Знание без Вяра, а Религията е Вяра без Знание! А да Знаеш и Вярваш - това е Щастие и осъзнаване на Любовтта!

    Знание + Вяра = Щастие в Любов

    Вслушвайки се в умът, ние постигаме и сме доволни…
    Вслушвайки се в душата, ние постигаме и сме щастливи
    Нека се отворим за Божествената Любов и да осъзнаем, че сме част от нея!

    Трудно се излиза от моделите на подражание и капана на собствената си дефинираност! Моля ви не възприемайте всичко за истина, а само за призив към промяна на мисленето. Много от написаното ще ви се стори познато, взето от някъде. Нямам претенции за авторство. Написаното от мен са уловени и споделени мисли за извървяния път. Авторът е един и аз вървя към него изпълнен с Любов!
    Открийте себе си… но като творяща частица от ВечноТо и на ВечноТо

Нещата се повтарят защото ние не се променяме...

Начало Философия Фен Шуей Математика Физика Пар.светове Реалност Парадокси
Красота Любов ВечноТо и ние Единството   Изводи Бог Детето Вижте