Вечното и ние, които Го Създаваме!

ВечноТо изживява себе си чрез нас! Дава ни роли - на личности... Дава ни сцена - реалността на живота... Дава ни и възможността всички да бъдем прави!

Детето - една съвършенна възможност за саморазвиване на Вечното!

Когато идваме на този свят ние правим своят единствен и необратим първичен избор - предопределящ нашият живот, нашата съдба! Това е възможно, като детето избира родителите си. Изборът на родителите определя  и страната, местоживеенето, времето… И още по-просто - детето избира майка си! Майката пък осигурява таткото и другото си идва като следствие. Семейството избира държавата - градът… Какво съвършенство! Всеки прави един единствен избор и връщане назад няма.

Детето избира майката, тя избира бащата, те избират държавата - градът…:

 • Майката усеща търсещото я дете и започва да търси таткото на когото да се отдаде… Излъчваща обич, пораждаща желание за секс!
 • Таткото усеща повика на жената майка и започва да я търси… Излъчващ сексуалност, и жаден за обич!
 • Държавата - градът… нищо не усещат! Те са продукт на реалността и остават безчувствени в играта на Живота. Въпреки очакванията на родителите, те са само една сцена, която се украсява при всеки избор на управляващия елит. Нейната безчувственост я противопоставя на очакванията на семействата.

1 и 2 пораждат усещане за любов, но не са любов! С течени на времето това усещане се трансформира в усещане за съдба. Това е и магията на Живота - има всичко и ти (осъзнато или неосъзнато) правиш своя  избор.

Но защо детето избира? Защото майката и таткото са направили вече това и са се родили. Детето е новият полъх от ВечноТо и носи нови послания за нас. На базата на тях родителите могат да направят множество вторични избори които да променят живота им.

ВечноТо  е съвършено саморазвиващо се Цяло! Детето е новата съставка в този процес, която го оптимизира! Удивително съвършенство! Но ние родителите подчинени на забързания ритъм на реалността, улисани в ежедневните си задължение, започваме да ги учим как да оцеляват. Не разбираме, че те идват да ни научат как да живеем!  В крайна сметка се отказваме да оптимизираме процеса и се самоизключваме от него. Ето защо естествено е децата да са нашето отрицание. Естествено е и нашето страдание - та ние се озоваваме извън процеса като една ненужна частица, напъваща се да докаже значимостта си и то всред себеподобни. Обяснима е и проявата на  борба за надмощие.

Човечеството в своя си път на развитие е преминало през матриархат и патриархат, но никога през детеархат. Защо ли?

Какво дават родителите на детето си:

 • Подходящо тяло - резултат на смесване на гените им.
 • Ниво на духовност (семейна среда) - възможност за проява на съдбата му, както и възможност да оптимизира семейната среда.

Те го учат как да е живо, а не как да живее. Това поражда сериозни противоречия, защото то иска да живее! Интересното е, че повечето родители не са постигнали усещането за щастие в живота, а учат децата. Но на какво? Родителите не могат да научат децата как да живеят!

Майка - Татко, необходимата семейна среда. Какво се случва там?

 • Ако майката и таткото не се познават, то те се запознават, за да го създадат - събира съдби.
 • Майката и таткото вече са семейни - използва съдбата им.
 • Родителите са семейни, но не са подходящи - детето се отказва от съдбата им (умира рано).

И всички тези първични избори са необратими. Създават се многовариантни изживявания имащи една единствена цел - да се подържа ВечноТо  като съвършено саморазвиващо се Цяло.

Родителите могат да учат децата как да са живи, но трябва да се учат от децата си как да живеят!

Защо отношението свекърва - снаха са негативни?

 • Свекървата подсъзнателно знае, че синът и е избран за татко и неосъзнато брани неговата свобода.
 • Таткото пък (синът), след като е станал баща, започва неосъзнато да се бори и той за свободата си! Той някак си се чувства измамен!
 • Майката (снахата) трудно подържа нивото си на обич!

"Нещата" се повтарят до осъзнаването на процеса, при което се разпадат (изгарят) негативите!

Нещата се повтарят защото ние не се променяме...

Начало Автора Философия Фен Шуей Математика Физика Пар. светове Реалност Парадокси
Красота Любов ВечноТо и ние Единството   Изводи Бог Вижте