Вечното и ние, които Го Създаваме!

ВечноТо изживява себе си чрез нас! Дава ни роли - на личности... Дава ни сцена - реалността на живота... Дава ни и възможността всички да бъдем прави!

Фън Шуей - познание от древността

Красотата ще спаси света

“Наличието поражда идеята за отсъствие и обратно; трудното поражда идеята за лесно и обратно; дългото съдържа в себе си представата за късо и обратно; представите за високо и дълбоко възникват от контраста между тях; музикалните звуци и тонове се свързват хармонично чрез отношенията помежду си; това, което е преди и отпред, поражда идеята, че нещо следва”.       Лао Дзъ

      На кого ли е служило това познание от древността и защо се е съхранило?

Проява на Енергията - небесна и земна

    Енергията Ян на небесата винаги се спуска надолу - материализирайки се, докато земната енергия Ин винаги се издига нагоре - одухотворявайки се. Енергията Ци на човека се образува в резултат на контакта на Небесната и Земната Енергия в него.

    Движението - духовността се изчерпва и преминава в покой - материя. Покоят - материята се изчерпва и преминава в движение духовност. Те са неразделими, едното съществува благодарение на другото.

   Ян се свива и поражда гъстото, тежкото, топлината, действието...;

   Ин се разширява и поражда рядкото, лекото, студа, покоя...;

Фън Шуей е учение, създадено в Китай преди около 4 000 години. Йероглифите, с които се изписва, са “ вятър и вода” - вятърът, когото не можем да докоснем, и водата, която не можем да обуздаем.

Фън Шуей  е и метод за увеличаване позитивният приток на небесна енергия в нашето жизнено пространство за да постигнем щастлив живот в уютен дом!

Фън Шуей  е познание от древността, което обяснява връзката на човека с Енергията предизвикваща живота.

Фън Шуей  ни помага да изберем най-подходящото място на входната врата, най-доброто разпределение, предназначение и обзавеждане на стаите, най-доброто съчетание на форми, цветове, материали... съобразени с нашата индивидуалност.

Фън Шуей  е удивителен! Дава ни възможност, чрез дома да опознаем себе си и опознавайки себе си да променяме домът си!

Чистейки себе си - чистите и дома си...

Чистейки дома - чистите и себе си!

Когато живеем в хармония с истинската си природа и позволяваме на небесните и земни закони да си взаимодействат свободно и естествено вътре в нас, средата около нас се хармонизира и започва да излъчва и жизнена енергия Ци.

Ци е концентриран израз на небесните и земни закони - движеща сила на промените и трансформациите.

Всичко произлиза от нея, съществува чрез нея и се връща в нея!

Фън - Шуей  е едно почистване от ненужното и едно подреждане по нов начин на предметите в дома, имащо една единствена цел - да намерите начин да осъзнаете и активно да влияете на собствените си изживявания постигайки хармония, а от там и щастие!

Фън - Шуей  ни дава средствата променящи Енергията в съответните пространства. Променената пък Енергия ни подкрепя за да постигнем целите си. Достигайки целите си, ние се променяме. Променяйки се изпитваме желание за нови цели...; Но вече знаем! Променяме Енергията с подходящи средства и тя ни подкрепя, за да стигнем новите цели...;

Фън - Шуей  е възможност да изживеем Съдбата си щастливо!

Промени себе си, за да промениш света..

Промени дома си, за да промениш себе си!

Нещата се повтарят защото ние не се променяме...

Начало Автора Философия Математика Физика Пар. светове Реалност Парадокси
Красота Любов ВечноТо и ние Единството   Изводи Бог Детето Вижте