Вечното и ние, които Го Създаваме!

ВечноТо изживява себе си чрез нас! Дава ни роли - на личности... Дава ни сцена - реалността на живота... Дава ни и възможността всички да бъдем прави!

Любов, семейство и...

И създаде БОГ Човек, по свой образ и подобие!

И СЪЗДАДЕ ГОСПОД БОГ ОТ РЕБРОТО, ВЗЕТО ОТ ЧОВЕКА, ЖЕНА; И Я ЗАВЕДЕ ПРИ ЧОВЕКА. И РЕЧЕ ЧОВЕКЪТ: ЕТО ТОВА Е КОЕТО ОТ КОСТТА МИ И ПЛЪТ ОТ ПЛЪТТА МИ; ТЯ ЩЕ СЕ НАРИЧА ЖЕНА, ЗАЩОТО Е ВЗЕТА ОТ МЪЖА /СИ/. ЗАТОВА ЩЕ ОСТАВИ ЧОВЕК БАЩА СИ И МАЙКА СИ И ЩЕ СЕ ПРИЛЕПИ КЪМ ЖЕНА /СИ/; И ЩЕ БЪДАТ /ДВАМАТА/ ЕДНА ПЛЪТ

Първа книга Мойсеева - Битие. глава 2, стих 22, 23, и 24

жена с нещо-мъж, мъж без нещо-жена

Имането ще се стреми към нямане, а нямането към имане и винаги ще съществува движение! Вечен стремеж към равновесие и безкрайно движение, изпълнено с чувства и емоции. Две същества в Един Енергиен поток (опростен модел) и едно изживяване в един Живот – една възможност да се изживее предопределената съдба в разнообразие и да се създаде нова! Едновременно артисти и зрители, пишещи и изживяващи сценария на своя Живот, създаващи сцените и декорите и всичко това, придружено с много чувства и емоции. Ако не разберем това съвършенство, ще изпаднем в един битовизъм изпълнен със сивота и нещастие с мърморене и недоволство от всичко…

Цялата човешка мъка идва от невежеството ни!

Всяка една житейска ситуация е създадена от самите нас и има за цел да изживеем в реални условия уроците си. Ето защо е излишно да се смятаме за прави, защото нямаме полза от това. Животът е съвършен и в него няма нищо глупаво и излишно! Просто трябва да разберем какво е посланието за нас, за да излезем от ситуацията с щастливото усещане за осъзнаване на това което става. Нека не забравяме, че едновременно сме зрители – когато слушаме и артисти – когато говорим. Когато сме зрители, трябва да се стремим да разберем какво ни се казва, а когато сме артисти, да знаем какво говорим. Нашите думи са послания на Чистото съзнание към другите, така както и техните думи към нас. Ето защо по-важно е да разберем, какво ни се казва, а не да бъдем прави. Последното подхранва само егото ни и е далеч от целите на Чистото съзнание.

Не обиждай държава, закони, приятели, съпруг/а/... Никой не може да сътвори Живота ти, защото Ти си Вечното - създаден си по негов образ и подобие. Другите не са виновни за твоите изживявания, а само ги правят възможни.

Вечното създава Теб…

Ти създаваш... Вечното! ти си Вечното!

Вечното създава Нея …

Тя създава... Вечното! Тя е Вечното!

Вечното създава Тях…

Те създават... Вечното! Те са Вечното!

Променейки себе си ти променяш Вечното,

а то може да промени държава, закони, приятели... и нея.

ПРОМЕНИ СЕБЕ СИ, ЗА ДА ПРОМЕНИШ СВЕТА!

Човек е обречен да бъде свободен и сам във Вечното и да сътворява себе си, чрез Любовта!

Любовта не е чувство, но поражда чувства!

ВИЕ, ЖЕНИТЕ, ПОКОРЯВАЙТЕ СЕ НА МЪЖЕТЕ СИ, КАТО НА ГОСПОДА, ЗАЩОТО МЪЖЪТ Е ГЛАВАТА НА ЖЕНАТА, КАКТО ХРИСТОС Е ГЛАВАТА НА ЦЪРКВАТА, И ТОЙ Е СПАСИТЕЛ НА ТЯЛОТО. НО КАКТО ЦЪРКВАТА СЕ ПОКОРЯВА НА ХРИСТА, ТАКА И ЖЕНИТЕ ДА СЕ ПОКОРЯВАТ НА МЪЖЕТЕ СИ ВЪВ ВСИЧКО. ВИЕ, МЪЖЕТЕ, ОБИЧАЙТЕ ЖЕНИТЕ СИ КАКТО ХРИСТОС ОБИКНА ЦЪРКВАТА И ПРЕДАДЕ СЕБЕ СИ ЗА НЕЯ... ТЪЙ СА ДЛЪЖНИ МЪЖЕТЕ ДА ОБИЧАТ ЖЕНИТЕ СИ, КАКТО ОБИЧАТ ТЕЛАТА СИ; КОЙТО ОБИЧА ЖЕНА СИ, СЕБЕ СИ ОБИЧА.

Послание на св.ап.Павла до Ефесяни, глава 5, от стих 22 до 25 и 26

Женската същност преобразува сексуалната енергия в обич. Тя е божествена и творяща! Кротко отдава обичта си /божествено качество/, предизвиквайки силни сексуални желания, защото се нуждае от тях. Женственост, кротко отдаваща обичта си – Богиня! Възприема Живота чрез интуитивните си усещания.

Мъжката същност преобразува обичта в сексуална енергия. Тя е материална и практична. Активно използва силата си /качество присъщо на животните/, предизвиквайки обич, защото се нуждае от нея. Мъжественост, активно налагаща се сила и секс – Войн. Възприема Живота чрез логиката на ума.

Мъжката същност е активна, за да се уравновеси женската пасивност или обратното! Някой винаги нарушава равновесието и се поражда стремежът един към друг.

Четири крайности и всичко останало е смесица от тях!

стремеж към обич - стремеж към секс
 • Жена и женска същност;
 • Жена и мъжка същност;
 • Мъж и женска същност;
 • Мъж и мъжка същност.

Уместно е да си задаваме винаги въпросът – “А ние каква смесица сме"? Каквито и да сме, нека се приемаме с Любов. Това е просто някакво начало на пътя ни, който има за цел да ни изведе от дефинираността на моделите всред които сме принудени да живеем до момента на осъзнаването им!

Няколко извода на фона на гореказаното:

 • Жените избират бащите на децата си предизвиквайки тяхната сексуалност, като им се отдават кротко с обич!
 • Сексуалната енергия поражда обич! Тя е храна за женската същност.
 • Обичта поражда секс! Тя пък е храна за мъжката същност.

Взаимоотношенията между мъж и жена - тяло и Душа пораждат емоции и чувства. Те са плод на непознаване на процеса, в резултат на което системата е в не равновесно положение! "Кранчетата" са различно отворени...и Енергийния поток тече различно през тях... Всичко е една стихия породена от различието на тези енергии и "случайното" ни попадане в вихъра и. Създава ни се усещане за пълноценен живот - движение, емоции, чувства... и невъзможност да осъзнаем, че това е извън нас. Минава се време и ние започваме да усещаме, че нас ни няма! Има някаква жажда за обич... за секс... и много норми на обществото в което живеем. В този момент може да прозрем смисъла на Любовта! Разбираме, че обичта и секса са само някаква "храна" и че липсата и за отделните хора довежда до проява на по различни взаимоотношения.

фригидност, нимфоманка, импотинтност, сексуален маниак

Нека отворим кранчетата, за да опознаем себе си - R = 0 !

Но какво е това Любов?

Тя е енергийно същество! Натрупва Енергия U -

Той също е енергийно същество с натрупан съответен енергиен потенциал.U +

енергийно взаимотоношение мъж - жена

Събирайки се, Енергиите им ще се стремят да си изравнят потенциалите си и ще предизвикат у тях емоции и чувства! Нека не слагаме "кранчета", R = 0! Така, всяко едно изменение на Енергията, ще води до раздвижване на потока и то ще бъде като ласка. Няма да се натрупва никъде нищо... Потокът ще тече през тях... И ВСИЧКО ЩЕ БЪДЕ ЛЮБОВ... но човешка!

Има по-висша Любов - Божествената! Тя не зависи от пола, а само от отношението ни към Съдателя! Той ни обгрижва и ние винаги сме потопени в Безграничната му Любов, която тече през нас и ни одухотворява! Ето защо е по-важно да осъзнаем наличието и и да се отворим за нея и да усетим Божественото в себе си.

ЗАЩОТО ЦЕЛИЯТ ЗАКОН СЕ ИЗПЪЛНЯВА В ЕДНА ДУМА, ИМЕННО В: ВЪЗЛЮБИ БЛИЖНИЯ СИ, КАКТО СЕБЕ СИ.

Послание на св. ап. Павел до Галатяни. глава 5, стих 14

Любовта разкрива Вечното в нас! Тя е и вътрешен процес, който не се манипулира отвън. Тя е умението ни да регулираме "кранчетата" така, че потокът на Енергията да тече през нас към другите.

Любовта е откровение! R = 0! Ограничаването на потока на любовта води до страх, претенции, агресия и други състояния на негативни взаимоотношения…

Страхът ограничава Енергийния поток, а любовта позволява да мине през теб, през домът ти... и да предизвика най-чудесните изживявания!

Изводи:

Любовта е първичен енергиен поток излъчен от Божественото Начало и ние нищо няма да загубим, ако го допуснем да преминава през нас! Той е носител на най-високочестотното трептение имащо способността да "изгори" негативизма в нас - основният пречещ фактор в нашето развитие!

Там, където има любов и невъзможното става възможно,

а там, където няма и възможното става невъзможно!

Любовта - превъзходство на Душата над ума!
      Страхът е господство на ума над Душата.

Свободното преминаване (R = 0) на Енергията през нас, ни изпълва с Любов и ние изживяваме предопределеното щастливо.

обич и секс - проява на енергията

КОЛКО ЛИ КРАНЧЕТА ОЩЕ ИМАМЕ И ДАЛИ СА ОТВОРЕНИ?

Страхът от къде произхожда? Не е ли проява на един мързелив ум, подчинен на тялото, не желаещ да се разделя с нещата, с които е свикнал. "Как може някой да ми пипа "кранчетата", тъкмо съм ги настроил както трябва..." Той е техния господар!

Страхът е и липса на Любов! Съществува един изход от всичките ни "нещастия" - осъзнаването на Безвъзмездната, Всеобхватна и Божествена Любов! Вечното е едно съвършенство и всичко което ни заобикаля е част от него. Ние също! Нашето несъгласие, нашето критично отношение е не приемане на това съвършенство е и отричане от Него. Ние несъвършените си позволяваме да критикуваме съвършеното! Нашето невежество не ни оправдава и не може да ни оневини . То може да обича всичко и всички, а ние си избираме кого и колко да го обичаме. Нашето е пазарлък породен от претенции, а не любов. Търсим в партньора си потвърждение на някакви свой модели подхранващи егото ни и не разбираме, че това са външни модели продукт на умът и тялото лишаващи ни от душевно единение - любов.

Проблема е как да обединим два различни потока в един общ - семейството?:

 • Нека осъзнаем семейството като умален модел на Цялото!
 • Нека осъзнаем и приемем различието на потоците и се научим как да ги ползваме!
 • Нека търсим хармонията в общите ни изживявания, а не кой е по-прав!
 • Няма истини, има само възможности за изживяване на "модели"!
 • Изживяването на даден "модел" ни приближава до следващият!
 • И това е възможно, когато осъзнаем силата на Божествената Любов!
как да обединим два различни потока в един общ - семейството?

Всяко нежелание за споделяне на изживявания е плод на претенции и влияние на "модели", ни носи усещания за правота но не и за щастие. Прав и щастлив? Магията е в това, да се откажем да сме прави и когато успеем да го направим ще осъзнаем, че сме прави и щастливи! Просто трябва да се научим да разпознаваме истината идваща от душата и от ума! Истината идваща от душата предизвиква щастие, а истината идваща от ума, само доволство от това че сме прави. Нека си припомним - Любовта е откровение. Откровение, но между Душа, ум и тяло. Това откровение дава възможност енергийните потоци на Цялото да премиват през нас и ние започваме да се проявяваме като щастлива частица от него. Ние не можем да функционираме пълноценно откъсвайки се по един или друг начин от контекста на Вечното! Там не се нуждаем от нищо, защото имаме всичко. Лишени от свобода но имащи всичко - Любов! Семейството (съвместното съжителство) е нещо подобно - лишаваме се от свобода, за да имаме всичко. Как да обобщим проблемите, за да осъзнаем грешните си модели, които сме принудени да изживяваме?

 • Два различни потока, две индивидуалности търсещи кой е прав, а не хармония. Повече претенции отколкото любов!
 • Борба на "модели" породени от ума и тялото.
 • Не осъзнаване на Любовта като откровение между Душа, ум и тяло.
 • Не осъзнаване съвършенството на Вечното и неговия прототип за семейството.
 • Заблудата ни да приемаме "моделите" породени от ума и тялото за любов.

Любовта ни прави по добри, защото цялата Енергия на Вечното преминава през нас и ни одухотворява!

Нашите мисли имат силно влияние във формирането на енергийните потоци протичащи през нас. Когато са изпълнени с Любов, обекта на мисловната ни дейност става по красив. Нека имаме в предвид "Да не те стига, майка що ти мисли" и си спестим мисли от типа на: Тоя (тая) глупак (глупачка) … "Не наливайте масло в огъня", защото "ще се печете на него". Още повече, ако осъзнаем и че нищо не е случайно, ще се стараем да изпълваме взаимоотношенията си с Любов и всяка едно негативно изживяване да трансформираме в положително. Тази трансформация е възможна, като погледнем на ситуацията като урок от който трябва да се поучим. Всеки спор, кавга, скандал … е желание за надмощие, но не и за любов. Ако повярваме, че тук сме за да трансформираме негативите си от предишни животи, ще разберем колко е логично, смислено и обосновано е съществуването ни в този свят и колко е безсмислена "лошотията" ни. С всеки с който сме имали негативни изживявания, ще се срещаме и в следващи животи, до пълната им трансформация. Нека не се караме, повтаряйки грешките си от минали животи, за да не се срещнем и в следващ живот. Има върху какво да се замислим, за да преосмислим отношенията си и да изживеем настоящите мигове щастливо. Следващата картинка има за цел да Ви покаже необходимостта от хармонията.

когато някой от двамата се счита за прав поражда дисбаланс

НО, ЗА ДА СЕ ИЗБЯГВА БЛУДСТВОТО, НЕКА ВСЕКИ СИ ИМА СВОЯ ЖЕНА, И ВСЯКА ЖЕНА ДА СИ ИМА СВОЙ МЪЖ. МЪЖЪТ ДА ОТДАВА НА ЖЕНА СИ ДЪЛЖИМАТА ЛЮБОВ; СЪЩО И ЖЕНАТА НА МЪЖА. ЖЕНАТА НЕ Е ГОСПОДАРКА НА ТЯЛОТО СИ, А МЪЖЪТ; СЪЩО И МЪЖЪТ НЕ Е ГОСПОДАР НА ТЯЛОТО СИ, А ЖЕНАТА. НЕДЕЙТЕ СЕ ЛИШАВА ЕДИН ОТ ДРУГ...

Първо послание на св.ап.Павла до Коритянини,гл.7, стих 2,3,4 и 5

За по-пълна картина на Цялото да добавим и децата и техният смисъл. Те избират родителите си (артистите), родното място (декора), времето (сценария) и идват на този свят, за да изживеят негативите си и да ги трансформират в Любов. Влизат в театъра ни, но ни и вкарват в техният. Живота ни се изпълва с радост и тъга, защото сме подвластни само на чувства и емоции без осъзнаване силата на Божествената Любов!

Нещата се повтарят защото ние не се променяме...

Начало Автора Философия Фен Шуей Математика Физика Пар. светове Реалност Парадокси
Красота ВечноТо и ние Единството   Изводи Бог Детето Вижте