Вечното и ние, които Го Създаваме!

ВечноТо изживява себе си чрез нас! Дава ни роли - на личности... Дава ни сцена - реалността на живота... Дава ни и възможността всички да бъдем прави!

Паралелни светове

Защо си ги представяме, като нещо отделно? Защо не си ги представим като глава от кромид лук. Всеки слой от него е едно ниво със своите си особености, правила и закони, които не са видими за нашите сетива. Ние сме тела имащи способността да виждат и усещат само нещата от материалния свят и да предусещат и неща от вълновия свят. Другите са невидими за нас, но не и не съществуващи. Те са нещо като стъпала по които Енергията може да слиза в безопасен вид при нас, но и да се изкачва към Вечното, изчистена от човешките претенции. Ние не можем да я приемем в първичната и форма, тъй като не сме устроени за директната и консумация. То пък не приема директно нашите "енергийни" творения, за да се защити от нашата глупост! Тези паралелни нива съдържат всичко и то в много варианти. От нас зависи какво ще изберем да изживеем, ограничавайки се в своите реалности (малките кръгчета) в зависимост от нашите разбирания за живота.

бъдещето се свива за да се прояви

На всяко ниво (кръг) съответства и подходящо тяло (квадрат)! Така се осъществява двойна (обратната) връзка. Всичките нива и всичките ни тела, са в една взаимовръзка (черните стрелки).

Енергията вечно тече и достига до всеки, включително и до Вечното, във вид удобен за консумация!

...всяко нещо е нещо от нещо, което е нещо от нещо…

В зависимост от нашето разбиране се пораждат сили на свиване (съзидателни сили, ред) и разширяване(разрушителни сили, хаос).

Живота е резултат от проявата на два взаимно проникващи свята: невидимият във видимият, духовният в материалният, съдържание изпълващо формата и обратно… И ти си някъде там, в зависимост от осъзнаването ти на този процес и изживяваш собствената си дефинираност в подходяща среда - реалност (малките кръгчета). Това обяснява защо едно и също събитие се тълкува различно. Не защото сме различни, а защото го наблюдаваме от различен ъгъл. Начинът ни на наблюдение и осъзнаването на видяното ни правят различни. Ние сме частици от едно Цяло, съдържащи Цялото!

Паралелните светове са начин да си обясним Цялото, като го разделяме и описваме по-малките му части! Получава се сложна картинка, защото всеки го разделя някак си по свой начин в зависимост от нещата които трябва да изживее и го описва съобразно образният език който му е присъщ. Те са и граници, формиращи началото и края на някакво ниво, някаква реалност. Те са и възможност за самоопределяне.

Въпросът е да осъзнаем процесът, който може да ни изведе на по горните нива и дали сме готови да си го пожелаем! Това е и безкрайната ни възможност да упражняваме правото си на избор и да изживеем всичко което си пожелаем. Вариантите са много и ние винаги сме в един от тях, изживявайки го! Трудността се състои в неосъзнаването на процеса и на своето участие в него в зависимост от степента ни на грамотност. Не допускаме, че причината да се озовем там, сме самите ние! Странното е, че нямаме друго място за живот, освен тази безкрайност и нашето незнание винаги ни вкарва в някакъв вариант. Полезно е да се научим как да влизаме в желан вариант, а не да бъдем увличани в "случайни" и да страдаме.

Нека си припомним:

Камъкът, трябва да еволюира в растение.
     Растението, трябва да еволюира в животно.
     Животното, трябва да еволюира в човек.
     Човекът, трябва да еволюира в Вечното,
     защото Вечното е всичко и във всичко!
     И за да е Живо и те трябва да са Живи,
     а за да бъдат Живи,
     те трябва да творят Живота си.

Растението се храни със камък…
Животното със растения…
Човекът със растения и животни…
Вечното, със всичко и най вече с енергията човешка!
То взима но и дава,
Защото То е процес, които не спира!
проява на честоти

Това е някакво онагледяване на преходните процеси, за да можем да изберем най-добрият вариант за изживяванията си!

Характерното за нашият "слой - реалност", от паралелните светове е, че процесите в него протичат със соростта на светлината. Може да твърдим, че живеем в един светлинен свят, свят от светлина!

Нещата се повтарят защото ние не се променяме...

Начало Автора Философия Фен Шуей Математика Физика Реалност Парадокси
Красота Любов ВечноТо и ние Единството   Изводи Бог Детето Вижте