Вечното и ние, които Го Създаваме!

ВечноТо изживява себе си чрез нас! Дава ни роли - на личности... Дава ни сцена - реалността на живота... Дава ни и възможността всички да бъдем прави!

ВечноТо и ние - частиците които го създаваме!

Всичко е истина! Защото, само тогава и няма истина ще е истина!

ин и ян

С благодарност към всички, които не са съгласни с мен!
Осъзнавайки, че нищо не е случайно, те са най-добрите ми учители!

Истината е в това, което чуваме, виждаме и пипаме, но и в това, което е извън нашите представи и сме готови да осъзнаем. Нека това което знаем не ни пречи да приемаме новите познания.

ЧОВЕКЪТ Е ЧОВЕК, КОГАТО Е В ПЪТЯ СИ!

Преосмислени закони, принципи и определения:

Всичко е Любов - съзидателен процес, чрез който Вечното се самосъздава влюбено в себе си и всичко произлизащо от него. Един процес на даване осигуряващ ни изобилието необходимо ни, за да Го проявим с цялото му величие. Ние получаваме, за да Го създаваме - давайки! Взимането не е част от този процес! Важно е изживяното и осъзнатото с Любов!

Каквото е горе, такова е и долу - закон за подобието. Обратна връзка осмисляща нашето съществуване. Възможност да открием Бога в себе си. Опознавайки животът долу, можем да опознаем и Вечното! "Обратна връзка" осмисляща нашето съществуване и обясняваща невидимото, за да построим съвършеният видим свят!

Закон за Единство и проява (борба) на противоположностите - проявата е осъзнаване на борбата като естествен стремеж за равновесие, а не за надмощие на Вечното. Тяхното равновесно положение придава стабилност на Цялото, а нарушаването му, поражда движението! Това му позволява да се проявява адекватно при всякаква ситуация и да съхрани целостта си! Двойственост в равновесие присъщо на Цялото - Първично Равновесие!

Закон за запазване на Енергията - нищо не се губи. Вечното е процес, възстановяващ нарушеното равновесие на Цялото. Резултатът е движение.

Закон за запазване на Енергията - Всичко е Енергия! Равновесието е естественото и стабилно състояние на Цялото! Вечното е процес, възстановяващ нарушеното равновесие на Цялото. Няма борба, а има само стремеж към Първичното Равновесие!

Закон за ритъма (преобразуването) - всичко се видоизменя ритмично, като вълна: ден - нощ, добро - лошо... Всичко трепти но с различна скорост, определяща "нивата" в йерархията на Вечното. Съвършената вибрация е Любовта - словото на Вечното!

Закон за причинно следствената връзка - нищо не е случайно! Някъде съществува и отговора, който да ни удовлетвори... Някъде нещата са такива, каквито бихме искали да бъдат. Но ние не сме там, а сме тук и трябва да разберем защо се разминаваме!

Всичко е Енергия - Е = m.C2(Енергията = масата х скоростта на светлината 2, но всичко е и движение и една едновременна трансформация на Енергията в материя m) и на материята в Енергия (m Е) и много светлина - C2 =m) / (m Е). Всичко е и едно взаимоотношение между Енергията и материя формиращи светлинният свят (измерението) в който живеем. Константната същност на скоростта на светлината запазва Първичното Равновесие! Виж повече във Физика.

Всичко е вибрации - всичко трепти, но с различна скорост, определяща нивата в йерархията на Вечното. Всяко "нещо" си има своята вълнова характеристика. Тя е ключът към "раят".

Бог е в нас и ние сме в него. Съвършено директно общуване. Посредниците внасят грешки! Всеки е Бог, но и другите са Богове!  Съвършено е Той да ни създава, но и ние Него!

Човек - начин на Вечното да изживее собствените си ограничения. Той може и да се развива - умът влиза в диалог с душата, за да прояви Божествения план и Божествеността си.

Обратна връзка - част от изходният сигнал се връща (Съдба), за да се подобрят определени качествени (карма) параметри на личността. Смърт - Живот - прераждане, обратната връзка на Вечното.

Промени себе си, за да промениш света. Откривайки Бога в себе си ти започваш да твориш и Божествената реалност!

Мисълта е сила и затова е важно да се развиваме в посока на проявата на Вечното, като осъзнаваме Бога!

Постъпвай с другите така, както би искал да постъпват към теб - обобщен морален принцип на Вечното - Любов.

Търсил съм обяснение за Вечното, като действащо и вечно съществуващо Цяло. Получи се един Динамичен модел на Живота с чиято помощ се обяснява неговата същност! Приемайки този модел, пречупвайки познанията си чрез неговата логика, ще си обясните по-лесно смисъла на противоречивата същност на Живота, а от там и на изживяванията си.

Вашето усещане за щастие - нека това да бъде доказателството за валидността на модела!

Предлагам Ви едно ново усещане на думите:

Цялото (Вечното) - Едно Самосъздаващо се Цяло без граници но в рамките на Първично Равновесие!

Бог – начин да си обясним Вечното! Субективната интерпретация е довела до множеството религии. Той е идеалната машина,  работата се извършва, а нея - Него го няма! Саморазвиващо се информационно поле, но с наше участие! Без нас той се обезсмисля, но Вечното е вечно!

Религии - духовност, помагаща ни да чувстваме Вечното - Бог, чрез вяра. Вяра без знание и множество Богове. Лишени от възможността да обяснят невидимото, създават канони и ритуалност обезсмислящи  Вярата.

Науки - фактология, помагаща ни да разберем Вечното, чрез знания. Факти и знания без вяра, лишени от възможността да обяснят видимото, пораждащи множество дисциплини. Разкъсвайки Цялото - Вечното, те го обезсмислят!

Вяра - начин да се спасим от незнанието. Вярваме, защото не знаем! Вярваме във Вечното, защото е непознаваемо!

Знания - начин да се спасим от безверието. Знаем, защото не вярваме! Трупаме знания за Вечното, защото не вярваме!

Его - Едно самомнение породено от незнание за Вечното и не осъзнаване значимостта си, но като частица от Цялото. Знанието поражда човешкото Его. Вярата му придава блясък и ние можем да изразим себе си но като Божествена частица на Вечното.

Щастие - Чувство за пълнота при изживяванията ни. Възможно е само когато сме в хармония с Вечното, и Го проявяваме, като начин на Живот!

Истина - Съвършеното и Вечното, ни е дало възможност всички да бъдем прави и нека се научим да уважаваме и приемаме истините си. Ако “Всичко е истина“ и “Няма истина“ ще е истина… Постъпвай така, както би искал да постъпват с теб! Ти си прав, но и другият също. Съвършено е да приемем това, а човешко е да направим скандал.

Равновесие - самосъздаващ принцип на Вечното и начин То да съхрани целостта си. Всяко нарушение се възстановява. Една проява на двойствената същност на Цялото и възможност за всяка “рана" да се появи, но и да зарасне! Новата тъкан е по-добра от старата! Това равновесие е проява на  съзнанието на Вечното!

Съдба - възможност да изживеем грешното си възприятия за Божествеността си и принципите на Вечното. Тя не е дефинираност и се променя съобразно степента ни на осъзнатост. Обратна връзка при развитието на Вечното!

Живот - възможност да излезем от дефинираността на Съдбата си осъзнавайки Вечнотои неговите принципи!

Ум - инструмент за осъзнаване Вярата и Знанието, като проява на Божествената ни същност. Само Човекът може да осъзнае това! Другата крайност е величието, но като човек - изява на Егото му! Умът може да осмисли съществуването си (ни) като влезе в диалог с душата.

Душа - портал на Духът! Връзката ни с Духовността на Вечното! Тя оформя подсъзнанието!

Дух - връзката ни с Духовната същност на Вечното!

Добро - лошо - Интерпретация на случващото се с нас съобразно нашите претенции и очаквания. Лошото е подтик да разберем посланието наВечнотокъм нас!
Не сме родени за да страдаме! Родени сме свободно да сътворим Животът, както и Животът си!

Любов - Любовта не е чувство, но поражда чувства в резултат на човешката и интерпретация. Тя е и откровение на Цялото за себе си! Едно "първично високочестотно поле" и Вечно начало на всичко! Ние обичаме, защото я има и защото сме отворени за нея! Любовта е и изобилието на Вечното!

Вечното е невидимото присъствие изпълващо всичко с Любов! Съвършеното Цяло, само създаващо своето съвършенство с Любов!

Забележка: Представените схеми имат за цел да онагледят изказа и да предизвикат аналогии, помагащи да се разбере идеята. Това се налага от невъзможността да се опишат едновременно противоположностите описващи Вечното. Те са взаимно проникващи, създаващи реалности в които ние се проявяваме. Моля не ги приемайте за абсолютно верни.

 

Вечното е едно съвършенно Цяло излъчващо Любов!

Вечното се самосъздава!

То е плод на собственото си съвършенство - Любовтта!

 

 

Цялото

Вечното е и многообразно във зависимост от моментното равновесие на противоположностите в него!

КАКТО НАСПРОТИВ ЗЛОТО СТОИ ДОБРО, И НАСПРОТИВ СМЪРТТА - ЖИВОТ, ТЪЙ И НАСПРОТИВ БЛАГОЧЕСТИВЕЦА - ГРЕШНИК, ТЪЙ ГЛЕДАЙ НА ВСИЧКИТЕ ДЕЛА НА ВСЕВИШНИЯ; ТЕ СА ПО ДВЕ, ЕДНО НАСПРОТИВ ДРУГО"

Книга Премъдрост на Исуса,син Сираходов,глава 33,стих 14

Духовен свят - материален свят, Енергия - материя, Невидимо - видимо, Вълна - частица, Движение - покой, Високи - ниски честоти, Теория - практика, Любов - страх, Съдба - карма...!

Вечното е и неизразимо поради двойствения си характер. То няма начало и край, но е Цяло и всичко е в Него! То е кръговрат на противоположностите - закон за Единството!

Вечното е и Енергия - тя "тече", преминавайки от едно състояние в друго. Тя е в непрекъснато движение и превъплъщенията и се изразяват с формулата - Е / m = С 2 (тя се отнася за нашият светлинен свят). То е и процес породен от равновесната му същност!

Вечното е и единство и проява на противоположности - Духовен и материален свят и проявата им като мисли и действия в един умствен свят, сътворяващ чрез нас реалности - различна степен на проява на равновесието между противоположностите, но не и борба! Борбата е не осъзнаване на процеса.

Вечното е в постоянно движение! Винаги някой нарушава равновесието Му, поради незнание и винаги То го възстановява и се самоусъвършенства!

Вечното е сбор от вибрационни нива - Всичко трепти, но с различни скорости - високи (ВЧ), средни (СЧ ) и ниски (НЧ) честоти! Твойте вибрации са в пряка зависимост от отношението ти към Него!

Вечното се нуждае от нас - създало ни е, за да го създаваме, но изразявайки волята му! Ние сме част от Неговото съвършенство и искаме или не искаме, участваме в този съзидателен процес на Вечното - Живот!

Вслушвайки се в умът, ние постигаме и се изпълваме с доволство.

Вслушвайки се в Душата, ние постигаме и сме щастливи!

Струва си да открием как да бъдем и доволни и щастливи?

То е живо чрез нас, а ние чрез него! За Вечното не е проблем нашето невежество, но за нас Е!

Вечното е многообразно равновесие на противоположности

всичко е вибрация

Ние сме винаги някъде там в границата на противоположностите, лутайки се без път и посока!  Вечното е неизразимо. То няма начало и край, но всичко е в Него!

То е кръговрат на противоположностите!

вечен стремеж за проява

Нещата се повтарят за да можем да ги осъзнаем и да се променим!

двоица сили

Вечното, за да е живо трябва да бъде - в движение, а за да съхрани целостта си - в покой. Как да отстраним противоречието движение - покой и всичко това да бъде в едно?

Как да отстраним противоречията движение - покой, вълна - частица, душа - ген

средно честотното трептене формира реалността

Като превърнем границата в зона:

  • Зона в която противоположностите се проявяват;
  • Зона в която те се преобразуват;
  • Зона в която се проява тяхната същност;
  • Зона в която ние влизаме в взаимоотношения с тях;
  • Зона в която ние можем да ги осъзнаем…

За да прочетете повече продължете към втората част на:   ВечноТо и ние   

Нещата се повтарят защото ние не се променяме...

Начало Автора Философия Фен Шуей Математика Физика Пар. светове Реалност Парадокси
Красота Любов Единството   Изводи Бог Детето Вижте