Вечното и ние, които Го Създаваме!

ВечноТо изживява себе си чрез нас! Дава ни роли - на личности... Дава ни сцена - реалността на живота... Дава ни и възможността всички да бъдем прави!

В зоната на Живота, всичко е взаимоотношение на Енергии!

Ние сме винаги в нея, лутайки се без път и посока, някъде там в тази зона на “безпокойство”, наречена Живот. Двете сили на Духовният и материалният свят, формират един поток в който сме принудени да “плуваме” и да преобразуваме хаоса в ред, създавайки реалности! Проявяваме правото си на избор в зависимост от познанията ни на законите на двата свята. В хаоса възникват въпросите, а отговорите са винаги някакви изживявания, пораждащи ред. Ние имаме уникалната възможност да сътворяваме Живота в зависимост от осъзнаването на собствените си творчески възможности.

Нашият свят е зона в която се проявяват противоречивите сили на двата свята: електричество - магнетизъм, светлина - мрак … Ние сме винаги в нея и степента на осъзнаването на нашето участие в смесването на противоречивите сили е и степента на нашето развитие, а от там и еволюционното развитие на света.

 

Духовен свят

Реалност

Мателиален свят
 
високи честоти      Ние сме някъде тук между тези противоположности, търсейки свободата и изразявайки волята си! Какво велико изобилие от възможности!
     Но избирайки едното, избираме и неговата противоположност, предизвикваща в нас огромна съпротива. Нашето невежество за тази двойственост и нашите претенции ни правят борбени и нещастни.
     Невъзможно е да излезем победители нарушавайки равновесието на Вечното!
     То е помислило за себе си как да оцелява и ни е създало… Пуснало ни е на свобода да се проявяваме и ни е дало всичко, защото е сигурно че е неуязвимо. Тези противоположности са ограничения за невежеството ни, но са безкрайност, ако осъзнаем, че те пораждат еволюционното ни развитие!
     Какво съвършенство - капан и свобода в едно! И всичко зависи от избора ни, а той пък от степента на нашето невежеството.
     Аз избрах да бъдат безкрайност!

ниски честоти
вълни частици
енергия материя
одуходвореност материалност
душа ген
движение покой
теория практика
съдържание форма
религии науки
вяра знание
интуиция логика
баща майка
свиване разширяване
извисяване падение
пара лед
охлаждане загряване
причина следствие
сега тук
време пространство
невидимо видимо
кварк фотон
електричество магнетизъм
качество количество
любов страх
съдба карма
ds² → ∞ dt² → 0 ds² → 0; dt² → ∞

Вечното ни е създало, за да го създаваме... и ни осигурява всички необходими условия за това! Духовна сила, която може да твори и материална, която може да “записва” и ние на които Вечното разчита да се проявяваме създавайки Го! Изпитваме постоянното въздействие на Енергиите на двете сили и преобразувайки ги, създаваме своите изживявания и ги “записваме”. Изграждаме реалности - “записи” на осъществените си мечти. Нашият дом е “запис”, предметите в него също са “запис”. Създаваме изживяванията си, сътворяваме Живота си, а от там и самият Живот, като запис - реалност!
    Вечното се самосъздава и ние трябва да се поучим от него. Необходимо е да осъзнаем, че и ние трябва да се самоусъвършенстваме, за да не се окажем просто излишни за Него! Рано или късно ще забележим, че Живота подкрепя винаги творческите натури, хората които го създават. Трудно е да се разбере, но тези които създават реалност, противоречаща на намерението на Вечното, си отиват от този свят. То не търпи инакомислещи създания, не защото е лошо, а защото действието на принципите заложени в него, са безапелационни. На тях се дължи неговото самоусъвършенстване, неговото съвършенство, неговата сила, както и нашата възможност да бъдем като Него!

Каквото е горе такова е и долу – предопределено ни е да се саморазвиваме.

тук и сега - течение на живота

тези които си приличат се привличан

Два свята - Едно изобилие от Енергии и ние, създаващи реалности в които да живеем! Ние изживяваме собствените си осъзнавания за Живота и го сътворяваме, създавайки го. Вечното е създало Животът като процес, който Го и създава! Енергиите текат през нас и ние ги проявяваме като ги одухотворяваме или материализираме.

 

Духовен свят

Реалност
Мателиален свят
 
високи честоти средни честоти ниски честоти
вълни електрон частици
енергия - E скорост - С материя - m
одуходвореност осъзнаване материалност
душа живот ген
движение импулс покой
теория опитност практика
съдържание предмет форма
религии култури науки
вяра мъдрост знание
интуиция мъдрост логика
баща дете майка
свиване дишане разширяване
извисяване морал падение
пара вода лед
охлаждане загряване
причина действие следствие
сега живот тук
време живот пространство
невидимо живот видимо
кварк светлина фотон
електричество електромагнетизъм магнетизъм
качество стойност количество
любов емоции страх
съдба страдания карма
ds²→ ∞ dt² → 0 ds²≠ ∞ dt² ≠ 0 ds² → 0; dt² → ∞

Духовният свят е непознат за нас и ние се стремим към неговото осъзнаване. Там има само Енергия! Достъпа е възможен чрез енергийната ти същтност - Душата!

в духовният свят има само енергия (време) - информация

Материалният свят осигурява материалния носител - тялото. Чрез него Душата извървява Пътя си. То е неин саморазвиващ се механичен носител! Извършва работата за която е създадено и умира.

Умственият свят - “буферна зона” (реалност) в която:

  • Енергията (Е) се преобразува в маса (m) и масата в Енергия. Движението в покой и покоят в движение;
  • Законите на двата свята се проявяват и създават законите на Умственият свят;
  • Равновесието се нарушава, но се и възстановява, творейки Животът;
  • Живота се проявява между две крайности. Изживяваме едната за да се дефинираме в другата и обратно;
  • Съществува и многообразие от науки и религии не можещи да обяснят смисъла от Живота!
  • Реалността е запис на проявената чрез нас същност на Вечното!

Вечното се създава чрез нашето израстване. Душата се отделя от Него, за да изживее собственото си усъвършенстване в Живота, раждайки се в нашето тяло и използвайки умът!

Нека излезем от неосъзнатата си дефинираност кое е първичното - кокошката или яйцето?

кокошката или яйцето

За да прочетете повече продължете към третата част на:   ВечноТо и ние   

Нещата се повтарят защото ние не се променяме...

Начало Автора Философия Фен Шуей Математика Физика Пар. светове Реалност Парадокси
Красота Любов ВечноТо и ние Единството   Изводи Бог Детето Вижте